Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/cww/ksztalcenie-zawodowe/13349,Realizacja-uslug-w-recepcji-zawod-technik-hotelarstwa.html
20.07.2024, 14:03
Data publikacji: 02.06.2022
Autor: Dorota Borkowska, Bożena Jarmuł

Realizacja usług w recepcji – zawód technik hotelarstwa

Współcześnie wielu młodych ludzi jako ścieżkę swojej kariery edukacyjnej po szkole podstawowej wybiera kształcenie w zawodach technicznych, związanych z przyszłą pracą zarobkową, a niejednokrotnie z zainteresowaniami i pasją. Kształcenie w zawodzie jest procesem długofalowym wymagającym kwalifikacji do wykonywania danego zawodu, umiejętności technicznych, kompetencji społecznych.

W każdym z wykonywanych zawodów niezmiernie istotna jest rzetelność, dokładność, cierpliwość, znajomość technik i metod pracy. W większości zawodów niezbędny jest kontakt interpersonalny z drugim człowiekiem, otwarta i zrozumiała komunikacja. Doskonaląc swoją wiedzę, wybierając się na urlop czy w odwiedzin do osób mieszkających w innym mieście lub kraju często korzystamy z usług hotelowych spotykając się z wyspecjalizowanym personelem obsługującym nasz pobyt w danym obiekcie. Zawód hotelarza wymaga szczególnych predyspozycji w kontakcie z innymi ludźmi, dokładności podczas całego cyklu obsługi gości, empatii.

Uczniowie kształcący się z zawodzie technik hotelarstwa, aby uzyskać tytuł zawodowy, muszą pozytywnie zdać dwa egzaminy kwalifikacyjne. Jednym z nich jest egzamin z kwalifikacji HGT.06 Realizacja usług w recepcji. Podczas części praktycznej egzaminu uczniowie pracują z arkuszem egzaminacyjnym zawierającym zamówienie na usługi, ofertę obiektu noclegowego oraz dokumentację niezbędną do przyjęcia zamówienia, którą należy prawidłowo uzupełnić. Realizację zadania można porównać do sytuacji, z jaką każdego dnia spotykają się pracownicy recepcji obiektów noclegowych – od momentu rezerwacji aż do rozliczenia usługi.

Udostępniamy Państwu zadanie praktyczne przygotowane przez Panią Dorotę Borkowską, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie.

Zadanie zostało wyróżnione w konkursie „Rok przed dyplomem”, promującym rzetelne przygotowanie się uczniów do egzaminów zewnętrznych i profesjonalnego wykonywania zawodu, w tym przypadku do egzaminu z kwalifikacji HGT.06 Realizacja usług w recepcji.

Dorota Borkowska
Nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony