Data publikacji: 23.06.2015
Autor: Ewa Czerniecka

Oddolne zmienianie szkoły

Podsumowanie wykładu prof. Stanisława Dylaka na temat współczesnej edukacji, nawiązującego do jego książki "Architektura wiedzy w szkole" (2013), wygłoszonego w siedzibie ORE w 2015 roku.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak jest kierownikiem Zakładu Pedeutologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszam nauczycieli do obejrzenia pięciu filmów z jego wykładem na temat współczesnej edukacji!

Z powyższym wykładem zetknęłam się na kursie e-learningowym "Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się" prowadzonym przez ORE od kwietnia do połowy lipca 2015 roku.
Moje wrażenia po obejrzeniu filmów były bardzo pozytywne, zarówno w kwestii przedstawianych treści, jak i formy przekazu.

Już w trakcie drugiego filmu oglądania nasuwa się pytanie, co może zrobić zwykły polski nauczyciel będący trybikiem tak, a nie inaczej zorganizowanego systemu edukacji? Patrząc na problem z drugiej strony, można by rzec: zacznij zmieniać świat od samego siebie i swojego najbliższego otoczenia (co jest nazwane w piątym filmie oddolnym zmienianiem szkoły).

Poniżej zebrałam najważniejsze, moim zdaniem, bardzo cenne, porady dla nauczycieli:

 • Uświadom sobie, że "jesteś tym, co robisz, a robisz to, kim jesteś".
 • Uświadom swoim uczniom, jeśli uczą się tylko na pamieć, to z trudem będą twórcami.
 • Aktywność artystyczna jest ważna dla rozwoju zdolności poznawczych.
 • Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na zdolności intelektualne.
 • Napiętnuj amatorszczyznę i płaskość obecną w uczniowskich wypracowaniach.
 • Zastosuj modyfikację czynności zadaniowej - "niech już będą w Internecie, ale niech robią to, co my chcemy".
 • Na ile to możliwe, nie naciskaj na efekt, bo ważniejszy jest proces.
 • "Mniej ważne jest to, czego nauczamy, ale jak nauczamy".
 • Organizuj nauczanie tak, aby oparte było na poszukiwaniu.
 • Postaraj się, aby uczniowie w zadaniach szkolnych znaleźli osobisty sens.
 • Nawiązuj do posiadanej już przez uczniów wiedzy.
 • Nie przeceniaj zapamiętywania faktów, ponieważ nie musi ono iść w parze z lepszym rozumowaniem naukowym.
 • Mniej wykładaj, za to organizuj wieloraką aktywność uczniów: performance w szkole, gry, projekty.
 • Prowadź zajęcia także poza szkołą.
 • Stosuj metody bazujące na celowej, świadomej i racjonalnej aktywności uczniów (odwrócona klasa, kształcenie wyprzedzające).
 • Dbaj o tworzenie społeczności szkolnej.
 • Nie bądź jedynie przekazywaczem wiedzy czy trenerem - zachęcaj, inspiruj, pomagaj, pocieszaj.

Zainteresowanych nauczycieli odsyłam do książki "Architektura wiedzy w szkole", w której profesor niezwykle przystępnie i klarownie omówił fundamenty procesu uczenia i uczenia się, umiejętnie łącząc wiedzę naukową z praktyką szkolną. Przedstawił uporządkowane wyniki badań na temat funkcjonowania mózgu oraz naukową kategoryzację wiedzy. Ukazał inspirujące walory tej najnowszej wiedzy w szkole dla kreowania szkolnego procesu uczenia i uczenia się tak, aby sprzyjał optymalizacji rozwoju każdego ucznia. Autor omówił Strategię Kształcenia Wyprzedzającego oraz określił najbardziej pożądane cechy współczesnej szkoły. (cyt. za www.granice.pl). Zob. spis treści książki.

Ewa Czerniecka
Konsultant LSCDN Lublin

 

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry