Data publikacji: 27.10.2014
Autor: Beata Wysokińska

Nauczanie metodą WebQuest

Artykuł zawiera prezentację pomysłu na połączenie czterech przedmiotów: wychowania do życia w rodzinie, religii, etyki i informatyki, w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, i zastosowania nowatorskiej metody pracy z uczniami wykorzystującej technologię informacyjną.

Podstawowym celem tej metody jest przedstawienie nowego sposobu pracy wykorzystującego elementy uczenia się zespołowego opartego na idei konstruktywizmu, czyli budowania własnej wiedzy w oparciu o Internet. Model poszukiwania wiedzy w oparciu o Internet – nazwany WebQuest – został opracowany w 1995 roku przez Bernie Dodge'a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State University w USA i od tego czasu stosuje go wiele szkól nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

Tytuł webquestu:

TRANSPLANTACJA - BYŁAM/EM, JESTEM, BĘDĘ NA "TAK"?

http://www.poltransplant.org.pl/

Wprowadzenie

Wiedza społeczeństwa o tym,  jaką wartość dla śmiertelnie chorych ma przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca. Sprzeciw na pobranie narządu wyrażany przez rodzinę zmarłego powoduje, że nie można uratować życia wielu chorym. Należy więc prowadzić stałą kampanię edukacyjną, informującą o potrzebach i wynikach przeszczepiania narządów, która pomoże przekonać społeczeństwo o skuteczności tej metody leczenia.

 1. Czemu służy przeszczepianie narządów?
 2. Kiedy można pobrać narządy do przeszczepienia?
 3. Co to jest śmierć mózgowa?
 4. Czy lekarze powinni skontaktować się z rodziną przed pobraniem narządów?
 5. Jak przebiega pobranie narządów i transplantacja?
 6. Jakie są wyniki przeszczepiania narządów?
 7. Czy w Polsce istnieje ryzyko handlu narządami ?
 8. Dlaczego w Polsce brakuje narządów?
 9. Jak zakomunikować wolę o sprzeciwie lub zgodzie na pobranie narządów po śmierci?

Wielu uczniów zadaje takie pytania, czekając na odpowiedź, która jest tak blisko. Wystarczy zastosować WebQuest – ciekawą,  nowoczesną i kreatywną metodę uczenia się, polegająca na rozwiązywaniu przez uczniów problemów, w których część lub całość informacji pochodzi z różnych źródeł internetowych, powstaje dzięki pomocy sieci. Może tworząc blog lub stronę internetową , zdobędziesz  możliwość uzyskania odpowiedzi na trudne pytania i  pomożesz wielu ludziom świadomie podjąć  niełatwą decyzję  „o niezabieraniu swoich narządów do nieba, gdyż potrzebne są tutaj – na ziemi”.

Zadanie

Efektem Waszej pracy będzie blog lub strona internetowa nt. szeroko pojętej transplantacji

Blog lub strona internetowa powinna zawierać:

 1. Aspekty prawne i medyczne przeszczepiania narządów.
 2. Pobieranie i przeszczepianie narządów od dawców zmarłych i od dawców żywych.
 3. Biologiczne aspekty transplantacji.
 4. Sposoby pobierania i przeszczepiania narządów od dawców zmarłych i żywych.
 5. Stanowisko Kościoła. Oświadczenie woli.
 6. Życie po przeszczepie.

Dane teleadresowe instytucji zajmujących się ww. tematyką do każdego punktu.

Proces

Żeby dobrze wykonać zadanie, skorzystajcie z następujących wskazówek.

 1. Dobierzcie się w sześć czteroosobowych zespołów.
 2. Wybierzcie zadanie, którym chcecie się zająć (można przeprowadzić losowanie).
 3. Każdy w grupie zajmuje się tym samym zadaniem cząstkowym przedstawionym w części „Zadanie” i przedstawi swoją koncepcję jego prezentacji.
 4. Eksplorując Internet, pozyskujcie informacje na wybrany temat, dokonajcie ich analizy.
 5. Podczas spotkania w grupie, każdy przedstawia to, co zgromadził.
 6. Poddajcie krytycznej ocenie zebrany materiał i wybierzcie to, co najważniejsze, co będzie umieszczone w blogu  lub na stronie www.
 7. Opracujcie wspólnie projekt bloga lub strony internetowej i zaprezentujcie go na forum klasy.
 8. Po ewentualnych poprawkach wybrany zostanie jeden projekt bloga lub strony internetowej.
 9. Każda grupa wykonuje swoje zadanie cząstkowe na blogu lub stronie i umieszcza na serwerze szkolnym.

Ewaluacja

Ocenie będzie podlegać efekt końcowy Waszej pracy, czyli Wasz/a blog/strona internetowa. Blog/strona powinna zawierać wyjaśnienia trudnych pojęć, ilustracje, fotografie oraz bibliografię. Każda grupa oceniana będzie na podstawie opracowanych kryteriów, z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy, tak aby zwrócić uwagę na to, co szczególnie będzie oceniane:

 • jakość wyszukiwanych informacji, zawartość merytoryczną,
 • szatę graficzną, przejrzystość,
 • styl i ortografię,
 • wkład pracy poszczególnych członków grupy,
 • oryginalność wykonanej pracy.

Kryteria oceny przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna.

Zebrane wiadomości są niekompletne, pobieżne. Nie zostały uporządkowane w logiczną całość. Błędy merytoryczne.

Zebrano podstawowe informacje. Temat zrealizowano poprawnie. Brakuje szczegółów.

Zebrano wystarczającą ilość materiałów. Materiał został uporządkowany w logiczną całość. Zawiera szczegółowe informacje.

Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczają poza założone cele. Opracowanie, zawiera liczne ciekawostki i mało znane fakty.

1 – 4

Jakość wykonania prezentacji lub strony (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność)

Wykonana praca nieestetyczna. Brak elementów graficznych, mało czytelna. Nieznajomość techniki tworzenia prezentacji lub stron www.

Wykonana praca dość przejrzysta i czytelna. Uboga ilość grafiki. Nieodpowiedni dobór kolorów. Poprawna kompozycja pracy.

Praca wykonana poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym. Prawidłowy dobór kolorów. Prawidłowa kompozycja pracy.

Bardzo dobrze zaprojektowana praca, przejrzysta, czytelna. Właściwy dobór kolorów. Dużo elementów graficznych. Informacje przedstawione w ciekawy sposób. Wyjątkowo ciekawe pomysły uczniów.

1 – 4

Umiejętność współpracy w grupie.

Całkowity brak współpracy w grupie. Duża indywidualność pracy. Konflikty w grupie.

Brak odpowiedniej współpracy. Przewaga pracy indywidualnej.

Dobra współpraca w grupie. Większość zadań zrealizowana wspólnie.

Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane wspólnie.

1 – 4

Gramatyka, ortografia, interpunkcja.

Praca zawiera liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.

Praca zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych.

Praca zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne.

W pracy nie ma błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych.

1 – 4

Skala oceniania:

PUNKTY

OCENA

16

celujący

14-15

bardzo dobry

12-13

dobry

10-11

dostateczny

7-9

dopuszczający

0-6

niedostateczny

 

Konkluzja

Mam nadzieję, że praca, którą wykonaliście, dała Wam wiele satysfakcji.

Wasza wiedza na temat transplantacji jest teraz dużo większa, niż przed rozpoczęciem pracy.

Możecie – i powinniście! – dzielić się nią z innymi ludźmi. Wierzę, że dzięki Wam ten świat będzie miał z każdym dniem coraz mniej barier, a ludzie coraz więcej empatii, zrozumienia i miłości. Dzięki Wam zapewne wielu uzyska odpowiedź na trudne pytania i  pomożecie wielu ludziom świadomie podjąć niełatwą decyzję – „o niezabieraniu swoich narządów do nieba, gdyż potrzebne są tutaj – na ziemi”.

Dziękuję za dobrą pracę, pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie.

Źródła, zasoby

 1. http://www.poltransplant.org.pl/informacje.html
 2. http://www.transplantacja.org.pl/
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeszczepianie_narz%C4%85d%C3%B3w
 4. http://www.slownik-online.pl/kopalinski/31D7CDA2BBB40BA1412565AF007DFE75.php
 5. http://anestezjologia.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=48
 6. http://www.poltransplant.org.pl/ow.html
 7. http://www.zgapa.pl/zgapedia/Transplantacja.html
 8. http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081226/ZDROWIE/814650227
 9. http://www.doz.pl/tagi/t3795-transplantacja

 

Beata Wysokińska – nauczyciel biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie

LSCDN O/Chełm

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry