Data publikacji: 15.05.2014
Autor: Małgorzata Tetiurka

Język obcy na sprawdzianie szóstoklasisty

Informacje tekstowe i filmowe na temat komponentu języka obcego na sprawdzianie szóstoklasisty.

Już za rok nasi uczniowie w klasach szóstych staną przed kolejnym wyzwaniem. Sprawdzian, który czeka na nich na koniec szkoły podstawowej będzie również zawierał część sprawdzającą znajomość języka obcego.

Organizacja sprawdzianu:

 • tylko z języka, którego uczeń uczył się obowiązkowo w szkole
 • tego samego dnia co część humanistyczno-matematyczna
 • czas trwania - 45 minut
 • forma pisemna, zadania zamknięte
 • wynik wyrażony procentowo
 • polecenia w języku polskim, brak przykładów
 • większość ćwiczeń zawiera materiał ikonograficzny

Co będzie sprawdzane na sprawdzianie?

 • Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:
 • Rozumienie ze słuchu
 • Znajomość funkcji językowych
 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie tekstów pisanych

Źródła informacji o sprawdzianie:

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - link
 • Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - link
   

Film nr 1

 

Film nr 2

 

 

Pytania sprawdzające

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry