Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Projekty realizowane

24.06.2018
Beata Wilkołaska

Projekt edukacyjny Od grosika do złotówki dla nauczycieli klas II szkoły podstawowej w roku 2018/2019 - kolejna edycja

Zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie Od grosika do złotówki.
Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Union Investment TFI, realizowany we współpracy z LSCDN.
Projekt został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Finansów.

Cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis funkcjonowania programu

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.
Treści nauczania są zgodne z założeniami nowej podstawy programowej.
Obejmują wszystkie edukacje, tym samym umożliwiają nauczycielowi włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowano scenariusze zajęć na każdy miesiąc oraz bardzo bogatą bazę pomysłów do realizacji przez nauczyciela w dowolnym czasie.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają założone umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. Dziennik podróży.

Nauczyciel otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne.

Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak ważne są pieniądze w życiu rodziny”. W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Podczas wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Najistotniejsze umiejętności nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, kredyt, odsetki, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, saldo, obligacja, podatki,
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz  wartość nabywczą pieniędzy,
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu,  bogactwo, skarby, dobro narodowe,
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta,
 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Rodzice

 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań,
 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności dotyczące gospodarowaniem finansami.

Nauczyciele

włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu Od grosika do złotówki.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

 • czerwiec - wrzesień 2018 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2018/19, liczba miejsc jest ograniczona),
 • październik - listopad 2018 – szkolenie nauczycieli (5 godz.), miejsce szkolenia: LSCDN Lublin, ul. Dominikańska 5,
 • październik - grudzień 2018 – spotkania informacyjne nauczycieli z rodzicami,
 • grudzień 2018, styczeń - czerwiec 2019, wrzesień - grudzień 2019 – wdrażanie projektu.

REKRUTACJA

Zainteresowanych udziałem w projekcie dyrektorów i nauczycieli proszę:

 • o pobranie, wypełnienie i przesłanie danych (patrz załącznik 1) na adres e-mail bwilkolaska@lscdn.pl, w tytule maila wpisując nazwę szkoły,
 • oraz pobranie, wypełnienie dwóch deklaracji (patrz załącznik 2 i załącznik 3), przesłanie skanów tych dokumentów mailem na adres bwilkolaska@lscdn.pl i dostarczenie oryginałów osobiście lub przesłanie listem na adres:

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5
20-111 Lublin
z dopiskiem „Grosik 2019”

 

Nabór trwa (jeszcze są miejsaca)

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Odpłatność: bezpłatne

Informacja o zakwalifikowaniu szkoły do projektu zastanie zamieszczona na stronie www.lscdn.pl i przesłana na adres e-mail szkoły i nauczyciela po zakończeniu rekrutacji.

O terminie i miejscu jednodniowego szkolenia przygotowującego do realizacji projektu, nauczyciele zostaną powiadomieni na podane przez siebie adresy e-mailowe.
Planowany termin: październik/listopad 2018 r.

Dodatkowe informacje na stronie:  Od grosika do złotówki 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela trener projektu Od grosika do złotówki w województwie lubelskim:

Beata Wilkołaska
bwilkolaska@lscdn.pl
tel. 81 53 292 41 w. 222

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:

Logowanie

W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.


Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:

Zarejestruj nowy profil