Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Projekty realizowane

01.04.2016
Beata Wilkołaska

Projekt edukacyjny Bezpieczne wedrówki. Od grosika do złotówki


Program adresowany jest do uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Podejmowane w ramach programu Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze.

Cele programu:

 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań,
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu.

Harmonogram projektu:

 • październik-listopad 2016 – szkolenie nauczycieli (5 godz.)
 • październik - grudzień 2016 – spotkania z rodzicami
 • grudzień 2016, styczeń-czerwiec 2017, wrzesień - grudzień 2017 – wdrażanie projektu

Opis funkcjonowania programu:
Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie
Od grosika do złotówki, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, tym samym umożliwiają nauczycielowi  włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse, Oszczędzanie oraz Bezpieczeństwo, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje bogaty komplet materiałów, w tym Dziennik podróży, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Nauczyciel otrzymuje bogaty zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające.
Wszystkie materiały (dla ucznia, nauczyciela i rodziców) są bezpłatne.

W trakcie wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia. Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka.

Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy”, „Porozmawiaj ze mną o tym, do kogo, w razie niebezpieczeństwa, mogę zwrócić się o pomoc”. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa  gromadzona jest przez uczniów na Karcie bezpieczeństwa.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Najistotniejsze umiejętności nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, karta kredytowa, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja,
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz  wartość nabywczą pieniędzy,
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu,  bogactwo, skarby, dobro narodowe,  gotówka,
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta.

Rodzice:

 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami,
 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań.

Nauczyciele:

 • włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu Od grosika do złotówki.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym.

Program finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji: http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl  

Koordynator Projektu: Bogusława Rajska boguslawa.rajska@junior.org.pl

Koordynator Regionalny: Beata Wilkołaska bwilkolaska@lscdn.pl, tel. 81 53 292 41 w. 222 
 

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:

Logowanie

W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.


Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:

Zarejestruj nowy profil