Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/projekty/12359,Lubelska-Akademia-Edukacji-Cyfrowej.html
2022-11-28, 20:30
Data publikacji: 10.03.2021
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej "Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy na stronę internetową Projektu:
https://lekcjaenter.lscdn.pl

 

Opcje strony