Centrum LSCDN

Zasady organizacji szkoleń

Dokument
Data publikacji: 22.08.2019
Autor: Andrzej Zieliński

Przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN.

1) Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek jest realizowana po podpisaniu umowy z LSCDN na warunkach w niej określonych (deklaracja – wzór nr 1).

2) Na kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oraz na szkolenia rad pedagogicznych należy przesłać faxem odpowiednie dokumenty (deklaracja – wzór nr 1, karta zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej / zespołu nauczycielskiego – wzór nr 2) lub dostarczyć je pod wskazany poniżej adres, zależnie od miejsca szkolenia:
• Lublin
   ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
   tel. 81 53 292 41, 81 53 225 60, fax 81 53 446 34
• Biała Podlaska
   ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
   tel./fax 83 343 42 60, tel. 83 342 50 91
• Chełm
   ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
   tel./fax 82 56 420 42
• Zamość
   ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
   tel./fax 84 63 930 20, 84 535 92 04

3) Na szkolenia dla klienta indywidualnego należy zgłaszać się wyłącznie poprzez nasz portal internetowy, rejestrując się w systemie na stronie www.lscdn.pl (wymagane jest funkcjonujące konto e-mail).

4) Za wybrane szkolenie należy zapłacić przelewem na konto, stosownie do miejsca, w którym odbywa się szkolenie:
• Lublin
   PKO BP 10 1020 3147 0000 8802 0129 7050
• Biała Podlaska
   PKO BP 55 1020 3147 0000 8102 0129 7068
• Chełm
   PKO BP 33 1020 3147 0000 8102 0129 7076
• Zamość
   PKO BP 62 1020 3147 0000 8802 0129 7084
podając obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz numer szkolenia z oferty.

Istnieje możliwość wystawienia przez LSCDN faktury potwierdzającej wpłatę.
Zasady wystawiania faktury imiennej
Faktury imienne wystawia się na prośbę uczestnika. Aby otrzymać fakturę imienną, uczestnik powinien:
• uiścić opłatę,
• w tytule przelewu podać numer szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika;
Zasady wystawiana faktur na szkołę/placówkę
Dla szkół/placówek, które refundują uczestnikowi ponoszone przez niego koszty szkolenia, faktury VAT wystawiane będą na podstawie informacji przesłanej na adres ksiegowosc@lscdn.pl, która musi zawierać dane nabywcy (nazwa, adres, NIP) i odbiorcy (nazwa, adres).
UWAGA!!
Faktury nie będą wystawiane na szkoły/placówki za wpłaty z indywidualnych kont uczestników. Za wpłaty z kont indywidualnych mogą zostać wystawione tylko i wyłącznie faktury imienne.

5) O terminach i miejscu realizacji zajęć zainteresowani nauczyciele są powiadamiani pocztą elektroniczną lub wiadomościami SMS.

6) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Życzymy Państwu w bieżącym roku szkolnym uzyskania oczekiwanych efektów szkoleń, przekładających się na własny rozwój zawodowy i pracę szkoły/placówki.

Opcje strony

do góry