Centrum LSCDN

Zasady organizacji szkoleń

Dokument
Data publikacji: 31.08.2021
Autor: Jerzy Łukaszewicz

Przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN.

1) Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek jest realizowana po podpisaniu umowy z LSCDN na warunkach w niej określonych.

2) Zgłoszenie na kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oraz na szkolenia rad pedagogicznych należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej. Zależnie od  tego, czy jest to zgłoszenie na kompleksowe wspomaganie czy na szkolenie rady pedagogicznej wypełniamy odpowiedni formularz:
- zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej o temtyce zaproponowanej przez placówkę
- zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej o tematyce wybranej z naszej oferty
- zgłoszenie na kompleksowe wspomaganie.

3) Na szkolenia dla klienta indywidualnego należy zgłaszać się wyłącznie poprzez nasz portal internetowy, wybierając szkolenie z naszej oferty.

4) W przypadku płatnych szkoleń należność należy uiścić przelewem na konto właściwe dla Oddziału LSCDN, który realizuje szkolenie. 
Po zapisaniu się na szkolenie system wysyła na e-maila informację o danym szkoleniu z m. in. właściwym numerem konta, Dokonując wpłaty należy podać obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz numer szkolenia z oferty.
Istnieje możliwość wystawienia przez LSCDN faktury potwierdzającej wpłatę.

Zasady wystawiania faktury imiennej
Faktury imienne wystawia się na prośbę uczestnika. Aby otrzymać fakturę imienną, uczestnik powinien:
• uiścić opłatę,
• w tytule przelewu podać numer szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika;

Zasady wystawiana faktur na szkołę/placówkę
Dla szkół/placówek, które refundują uczestnikowi ponoszone przez niego koszty szkolenia, faktury VAT wystawiane będą na podstawie informacji przesłanej na adres ksiegowosc@lscdn.pl, która musi zawierać dane nabywcy (nazwa, adres, NIP) i odbiorcy (nazwa, adres).
UWAGA!!
Faktury nie będą wystawiane na szkoły/placówki za wpłaty z indywidualnych kont uczestników. Za wpłaty z kont indywidualnych mogą zostać wystawione tylko i wyłącznie faktury imienne.

5) O terminach i miejscu realizacji zajęć zainteresowani nauczyciele są powiadamiani pocztą elektroniczną lub wiadomościami SMS.

6) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Życzymy Państwu w bieżącym roku szkolnym uzyskania oczekiwanych efektów szkoleń, przekładających się na własny rozwój zawodowy i pracę szkoły/placówki.

Opcje strony

do góry