Centrum LSCDN

Zapraszamy

Aktualnie znajdujesz się na:

Książka
Data publikacji: 22.08.2019
Autor: Andrzej Zieliński

Zapraszamy na szkolenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do korzystania z Oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020, która jest odpowiedzią na zgłoszone przez nauczycieli i kadrę kierowniczą potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa i strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Lubelskiego. Przyznanie LSCDN akredytacji przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz ciągła dbałość o spełnianie standardów placówki akredytowanej są gwarancją wysokiej jakości realizowanych przez nas szkoleń.

W ofercie edukacyjnej proponujemy kursy, konferencje, seminaria, warsztaty i konsultacje organizowane w siedzibach szkół/placówek oraz w obiektach LSCDN w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Ofertę podzieliliśmy na cztery części w zależności od charakteru usługi.

I. Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek realizowane na podstawie umowy z LSCDN przez cały rok szkolny.

II. Szkolenia adresowane do dyrektorów szkół/placówek oraz zespołów nauczycieli i rad pedagogicznych (wykłady, warsztaty) realizowane na zamówienie dyrektora szkoły/placówki w jej siedzibie.

III. Szkolenia skierowane do klienta indywidualnego, które są organizowanie w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

IV. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia dające uprawnienia.

Zaproponowane formy ukierunkowane są na wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, w pracy wychowawczej i opiekuńczej, indywidualizacji procesu kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych.
W trakcie roku szkolnego będziemy reagować na zachodzące zmiany w oświacie i odpowiadać na aktualne potrzeby edukacyjne poprzez stałe wzbogacanie oferty nowymi szkoleniami i projektami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych przez Państwa formach doskonalenia, a szkoły/placówki do uczestnictwa w programach kompleksowego wspomagania oraz rozwijania sieci współpracy szkół/placówek.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami organizacji szkoleń.

Opcje strony

do góry