Centrum LSCDN

Zamość

Aktualnie znajdujesz się na:

Vademecum nauczyciela języka obcego nowożytnego – konferencja

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli języków obcych nowożytnych ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatną konferencję dotyczącą podstawy programowej, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godzinach 15–18 w siedzibie LSCDN oddział w Zamościu ul. Sienkiewicza 5

Program konferencji:
  • Założenia nowej podstawy programowej z języka obcego nowożytnego w szkole ponadpodstawowej (liceum i technikum) a nowa formuła egzaminu maturalnego.
  • Input językowy. Mediacja. Podejście zadaniowe w kształceniu językowym.
  • O kompetencjach miękkich i kluczowych. Otwarte formy pracy. Praca projektowa w kształceniu językowym.
  • Działania i strategie tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej.
Zainteresowani udziałem nauczyciele proszeni są o zarejestrowanie się w systemie rejestracji elektronicznej LSCDN nie później niż dwa dni przed terminem konferencji – szkolenie nr 540.
 
Konferencję poprowadzą doradcy metodyczni: Mieczysława Adamczuk i  Joanna Galant, doradca metodyczny z języka angielskiego, współautorka „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – język obcy nowożytny”.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.
Dorota Pomian
kierownik szkolenia

Opcje strony

do góry