Centrum LSCDN

Nauczanie zdalne - pomoc

Data publikacji: 09.04.2020
Autor: Ewa Czerniecka

Nauczanie zdalne - pomoc

Zapraszam nauczycieli do skorzystania z pomocy oferowanej przez konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych LSCDN w obszarze nauczania zdalnego.

Po kliknięciu na LINK wyświetli się strona z tabelą zawierającą nazwiska i zakresy kompetencji tych osób. 

Z osobami z bazy można nawiązać kontakt poprzez służbowy adres e-mailowy i umówić się na konsultacje online w formie audio/wideokonferencji we wskazanym oprogramowaniu.

Wyszczególnieni pracownicy LSCDN są gotowi do porad technicznych dotyczących określonych platform i komunikatorów. Niektórzy z nich dysponują również wiedzą z zakresu metodyki prowadzenia ustawicznego kształcenia na odległość.

Ponadto na stronie lscdn.pl będą ogłaszane szkolenia online dla nauczycieli (kursy zdalne, webinaria) prowadzone przez konsultantów i doradców metodycznych LSCDN – zob. aktualne szkolenia.

Doradcy metodyczni zgłosili gotowość udostępnienia swoich autorskich materiałów i opracowań z nauczanego przedmiotu zainteresowanym nauczycielom. W dalszym ciągu prowadzą oni sieci wymiany i współpracy, które obecnie realizowane są w formie zdalnej – zob. spotkania doradców z nauczycielami.

Ewa Czerniecka
Koordynator zespołu wsparcia KnO

Opcje strony

do góry