Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.01.2023
Autor: Agnieszka Kałakucka, Małgorzata Spierzak

Lubelska Próba przed Maturą z matematyki. Edycja 2022/2023

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

I. Terminy przeprowadzenia próbnej matury:

 • klasy czwarte (maturalne): 1 marca 2023 r. (środa) o godzinie 9.00,
 • klasy drugie i trzecie: 24 maja 2023 r. (środa) o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

 • pocztą elektroniczną na adres:  lubelskaproba.matura@gmail.com
 • w wersji papierowej na adres:
     Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
     ul. Sienkiewicza 5
     22- 400 Zamość
     „Lubelska Próba przed Maturą 2023”
 • 2) faksem na nr:  84 6393020

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 lutego 2023 r.

IV. Arkusze będą przygotowane dla klasy czwartej (maturalnej) - poziom podstawowy i rozszerzony oraz dla klasy drugiej i trzeciej – poziom podstawowy.

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania (arkusze, przykładowe schematy oceniania) zostaną przesłane na adres szkoły w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Opcje strony

do góry