Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 13.09.2022
Autor: Jacek Misiuk

Edukacja dla bezpieczeństwa - spotkanie informacyjne

W związku z wprowadzanymi zmianami w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, odpowiadając na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, zaprasza nauczycieli wyżej wspomnianego przedmiotu na spotkania informacyjne.

Tematem spotkania będą:

  • Ogólne założenia i kierunki zmian w zakresie kształcenia uczniów z EDB w szkole  podstawowej i ponadpodstawowej.
  • Podstawa prawna zmian w zakresie kształcenia uczniów z EDB.
  • Szczegółowe zmiany w treściach podstawy programowej EDB w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
  • Organizacja procesu kształcenia i oceniania uczniów z EDB w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Spotkania odbywać się będą w trybie zdalnym synchronicznie z wykorzystaniem komunikatora internetowego Meet zgodnie z harmonogramem:

  • Nauczyciele szkół podstawowych -  26.09.2022 r. godz.16.00-17.30,  grupa A
  • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - 27.09.2022 r. godz.16.00-17.30, grupa B

Linki do rejestracji na spotkania:

Zapraszamy wszystkich nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

Jacek Misiuk
Wicedyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Opcje strony

do góry