Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/oferta/lublin/13250,Po-co-nam-ksiazki-i-biblioteki-konferencja-metodyczna-o-ksiazce-i-bibliotece.html
2023-09-28, 22:05
Data publikacji: 27.04.2022
Autor: Aneta Szadziewska i Joanna Tarasiewicz

„Po co nam książki i biblioteki…” - konferencja metodyczna o książce i bibliotece

LSCDN, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie oraz doradcy metodyczni dla nauczycieli bibliotekarzy Aneta Szadziewska i Joanna Tarasiewicz zapraszają na konferencję "Po co nam książki i biblioteki…” z okazji Tygodnia Bibliotek Szkolnych.

Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2022 roku w godz. 16:00-19 na platformie Teams.

                

Rejestracja
Udział w konferencji jest bezpłatny, zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/HLo98Rs6cKEpjNCF9

Dostęp do konferencji
MS Teams (nie wymaga logowania):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg5YzVkOTQtZDg3MC00MDg1LTgwZDktM2UzYTBjMmUxY2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22532bc835-09c9-4a41-b44f-a8ff5296552b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Opcje strony