Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.11.2022
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Nabór do projektu Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do bezpłatnego udziału w projekcie „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej”.

Celem projektu jest przygotowanie Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli do realizacji zadań stawianych przed kadrami edukacji włączającej, związanych z zapewnieniem wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia.

Cykl szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej z województwa lubelskiego będzie prowadzony w oparciu o programy szkoleniowo-doradcze opracowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji “Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

1/3 uczniów wykazuje indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające m.in. z wybitnych zdolności, niepełnosprawności czy trudności w uczeniu się lub zachowaniu. Z tego powodu często są wyłączani z grupy. W edukacji włączającej każde dziecko jest ważne i ma prawo do nauki w szkole. Temu służą zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ten model sprawdza się w krajach Unii Europejskiej, a także w wielu przedszkolach i szkołach w Polsce.

Serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w projekcie. Wspólnie zadbajmy o to, by województwo lubelskie było liderem w urzeczywistnianiu jakości edukacji włączającej!

Szczegóły na stronie projektu:  https://llew.lscdn.pl
Formularz zgłoszeniowy:  https://llew.lscdn.pl/zgloszenia

Opcje strony

do góry