Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.01.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

III ogólnopolska konferencja "Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej"

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają specjalistów (pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów) i nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na III ogólnopolską konferencję "Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej" - 24 lutego 2021 godz. 9.00 - online.Tegoroczna konferencja będzie się skupiała na problematyce trudnej sztuki oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest ona dedykowana specjalistom (pedagogom, psychologom, logopedom), którzy w swojej pracy zawodowej poszukują efektywnych sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem konferencji jest dyskusja na zaproponowany temat oraz popularyzacja wiedzy z zakresu oceniania.

Chcemy rozmawiać o płaszczyznach współpracy nauczycieli i specjalistów w ramach procesu oceniania, czynnikach i aspektach skutecznego oceniania, o priorytetach i celach oraz zasadach wykorzystywanych w ocenianiu.

III ogólnopolska konferencja "Ocenianie uczniów w zróżnicowanych grupach edukacji włączającej" - 24 lutego 2021 r. (online).

Program konferencji 

 • 9.00 - Rozpoczęcie konferencji
 • 9.15–9.45 - Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Jakość kształcenia w zróżnicowanej grupie uczniów
 • 9.45–10.15 - Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Ocenianie uczniów w modelu projektowania uniwersalnego
 • 10.15–10.45 - Prof. UWM, dr hab. Agnieszka Żyta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn - Ocena w procesie kształcenia i wsparcia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 • 10.45–11.15 - Prof. UTH, dr hab. Anna Zamkowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu - Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach integracyjnych I ogólnodostępnych – rekomendacje
 • 11.15–11.45 - Dr Beata Papuda-Dolińska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Zasady przygotowywania materiałów i oceniania uczniów z dysfunkcją wzroku
 • 11.45–12.00 - Przerwa
 • 12.00–12.20 - Dr Renata Kołodziejczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Dylematy oceniania uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej
 • 12.20–12.40 - Dr Agnieszka Dłużniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wybrane aspekty oceniania w pracy z tekstem u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 12.40–13.00 - Dr Aleksandra Borowicz, mgr Natalia Stylińska – Opinia nauczycieli na temat oceniania osiągnięć uczniów w zróżnicowanych grupach klasowych
 • 13.00–13.20 - Mgr Janusz Woźniak - Doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej LSCDN,  Ocenianie na pierwszym etapie edukacyjnym jako efekt poprawnej komunikacji z uczniem i rodzicem (rodzicami). Przykłady praktycznych rozwiązań
 • 13.20–13.40 - Mgr Joanna Soboń - Konsultant ds. logopedii LSCDN - Diagnozowanie logopedyczne jako komponent oceniania w edukacji włączającej uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
 • 13.40–14.00 - Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Ocenianie jako (de)motywator dla ucznia zdolnego
 • 14.00–14.20 - Mgr Ewa Pietrzak - nauczyciel doradca w  zakresie biologii; Mgr Patrycja Tchórz - ZSP Nr 4
  w Zamościu;   Mgr Justyna Piskorz-Umylańska - ZSP Nr 3 w Zamościu - Ocenianie kształtujące w edukacji włączającej na lekcji biologii i przyrody.

W III edycji ogólnopolskiej konferncji wezmą udział pracownicy naukowi z 5 uniwersytetów, nauczyciel konsultant
i doradcy metodyczni LSCDN oraz nauczyciele. 
 

Zapraszamy do rejestracji elektronicznej na Konferencję w systemie rekrutacji LSCDN - nr szkolenia 612.

Imienne zaproszenia mailowe do uczestnictwa w Konferencji zostaną wysłane przez organizatorów na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres mailowy podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Kontakt w sprawie konferencji:
dr Dariusz Kiszczak, dkiszczak@lscdn.pl 

Opcje strony

do góry