Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.09.2020
Autor: Małgorzata Tetiurka

Jubileuszowe XXV Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego 'Teachers for Teachers - Practitioners' Forum'

7 listopada 2020 r. (sobota) w godz.10.00 – 14.30 odbędzie się jubileuszowe XXV Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego 'Teachers for Teachers - Practitioners' Forum' (przełożone z dnia 21 marca br.). Forum odbędzie się w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego oraz innych języków obcych ze wszystkich typów szkół do zgłaszania swoich wystąpień.

Formuła wystąpień jest taka sama jak dotychczas - każdy prezenter ma 30 minut na swoje wystąpienie: 20 minut na prezentację i 10 minut na pytania uczestników. Tematem prezentacji mogą być przykłady dobrej praktyki: ciekawe pomysły na przeprowadzenie lekcji, szczególnie w formie zdalnej, sposoby pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi lub mającymi problemy z nauką, relacje z realizacji projektów międzynarodowych, konkursów językowych, przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu maturalnego, realizacja procesu dydaktycznego w świetle nowej podstawy programowej, ocenianie kształtujące, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, lub inne sprawy dotyczące życia szkolnego.

Język prezentacji do wyboru: polski lub angielski.

Istnieje możliwość publikacji treści wystąpień na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Osoby chętne do przedstawienia prezentacji proszone są o zgłaszanie tematów drogą mailową (mtetiurka@lscdn.pl) do 16 października br.

Pozostałych Państwa serdecznie zapraszam jako widzów.

Udział w Forum jest nieodpłatny.

Prosimy o rejestrowanie się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do 23 października br.  Rejestracja jest warunkiem otrzymania linku do spotkania oraz zaświadczenia o uczestnictwie w Forum.

Link do rejestracji.

Na Forum zaprasza: Małgorzata Tetiurka, 

Specjalista ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych

Opcje strony

do góry