Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/oferta/lublin/11897,Konferencje-wstepne-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego-i-edukacji-dla-bezpiec.html
2020-09-20, 14:14
Data publikacji: 04.09.2020
Autor: Piotr Szymański

Konferencje wstępne dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/21 - online

LSCDN zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa na cykliczne, coroczne konferencje wstępne. Bieżąca edycja ze względu na występowanie pandemii odbędzie się online.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie: kierunków i priorytetów polityki oświatowej państwa, planowania i organizacji zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej, monitorowania efektów pracy nauczyciela i procesu realizacji treści kształcenia oraz ocenianie i zwalnianie uczniów z zajęć edukacyjnych.

Szczegółowy harmonogram konferencji i przydzielone numery rejestracji zdalnej /w systemie LSCDN/ przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Tematyka konferencji

Termin konferencji

Nr szkolenia

1.

Planowanie i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/21.

14.09.2020 r.
godz.15.00 - 16.30

461

 grupa A

16.09.2020 r. godz.15.00 - 16.30

461

 grupa B

2.

 

Planowanie i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/21.

15.09.2020 r.
godz.15.00 - 16.30

462

 grupa A

17.09.2020 r. godz.15.00 - 16.30

462

 grupa B

3.

 

Planowanie i organizacja zajęć edukacji dla bezpieczeństwa
w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/21.

22.09.2020 r.
godz.15.00 - 16.30

468

 grupa A

24.09.2020 r. godz.15.00 - 16.30

468

 grupa B

Informujemy Państwa, że wskazane formy szkoleniowe są nieodpłatne a szczegółowe dane dotyczące naboru i uczestnictwa w konferencji są zawarte w przypisach dotyczących organizacji szkolenia.

Zapraszam do rejestracji i udziału w zdalnych konferencjach:
Piotr Szymański, kierownik szkolenia 

Opcje strony