Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Warsztaty "Jak pomóc uczniowi z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych?"

LSCDN zaprasza nauczycieli świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej i rocznego przygotowania przedszkolnego na szkolenie warsztatowe "Jak pomóc uczniowi z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych?", które odbędzie się 28 listopada br. (czwartek) w godz. 15.00-17.15 w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Kopernika 9A w Świdniku.

Program:

  •  Pomoc logopedyczna w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - aspekt prawny.
  •  Mowa dzieci w wieku szkolnym. Kompetencje a sprawności realizacyjne.
  •  Procedury postępowania logopedycznego.
  •  Diagnozowanie logopedyczne uczniów. Badanie sprawności interakcyjnych.
  •  Programowanie pomocy logopedycznej. Strategie i metody postępowania.
  •  Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń artykulacji.
  •  Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń płynności mówienia.
  •  Opisy przypadków.

Rejestracja elektroniczna na szkolenie nr 558.
 

Warsztaty poprowadzi: Joanna Soboń, logopeda, neurologopeda,
doktorantka Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
 Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze interdyscyplinarnych badań dotyczących jąkania, które jest oceniane z perspektywy logopedy i lingwisty. Autorka publikacji
w fachowych, ogólnopolskich czasopismach, promujących najnowszą wiedzę z obszaru logopedii: ''Logopedia'', "Biuletyn Logopedyczny'', ''Logopeda'', ''Nowa Audiofonologia'' oraz na łamach magazynów, poświęconych problematyce szeroko pojętego zdrowia: ''Moda na Zdrowie'', ''Zdrowie''.

Opcje strony

do góry