Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Vademecum nauczyciela języka obcego nowożytnego – konferencja dla grupy B

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli języków obcych nowożytnych ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatną konferencję dotyczącą podstawy programowej, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. w godzinach 15–18 w siedzibie LSCDN w Lublinie, ul. Dominikańska 5.

 
Program konferencji:
  • Założenia nowej podstawy programowej z języka obcego nowożytnego w szkole ponadpodstawowej (liceum i technikum) a nowa formuła egzaminu maturalnego.
  • Input językowy. Mediacja. Podejście zadaniowe w kształceniu językowym.
  • O kompetencjach miękkich i kluczowych. Otwarte formy pracy. Praca projektowa w kształceniu językowym.
  • Działania i strategie tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej.
Zainteresowani udziałem nauczyciele proszeni są o zarejestrowanie się w systemie rejestracji elektronicznej LSCDN nie później niż dwa dni przed terminem konferencji – szkolenie nr 540.
Liczba miejsc jest ograniczona do 40.
 
Konferencję poprowadzi Joanna Galant, doradca metodyczny z języka angielskiego, współautorka „Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej – język obcy nowożytny” oraz Wiesława Wąsik, doradca metodyczny z języka niemieckiego. 
 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.
 
Ewa Czerniecka
Konsultant LSCDN ds. języków obcych

Opcje strony

do góry