Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Forum dla nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy!
Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach Forum dla nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek, które odbędzie się 18 listopada br. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie LSCDN w sali nr 6.

Tematyka spotkania dotyczyła będzie zmian w przepisach awansu zawodowego, oceny pracy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

W spotkaniu uczestniczyła będzie Pani dr Anna Koper – starszy wizytator Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz Kuratorium Oświaty w Lublinie, rzecznik dyscyplinarny dla nauczyciel przy Wojewodzie Lubelskim.

Dr Anna Koper zaprezentuje kwestie związane z postępowaniami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela dyplomowanego, przeprowadzanymi przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, oraz problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i regulujących te sprawy przepisów.

Prosimy o rejestrowanie swojego uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną w naszym systemie obsługi szkoleń - szkolenie nr 211 (należy mieć założone konto w systemie LSCDN).

Program szkolenia:

  • Postępowania komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, przeprowadzane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie – spostrzeżenia i uwagi.
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli i regulujące ją przepisy.
  • Zmiany w przepisach prawa dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.
  • Przepisy przejściowe.
  • Procedury.

Z poważaniem,
Alicja Ciszek-Roskal

Opcje strony

do góry