Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Seminarium regionalne "Zintegrowany System Kwalifikacji dla edukacji
i biznesu"

Bezpłatne seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji dla edukacji i biznesu" dla nauczycieli oraz doradców edukacyjnych/zawodowych/metodycznych odbędzie się w 30 września br. w Chełmie w godz. 9.30 - 15.30 (Hotel Edels, Al. Przyjaźni 9). Szczególnie zapraszamy osoby, które prowadzą edukację lub doradztwo w dziedzinie przedmiotów zawodowych i branżowych.

Celem seminarium jest jest przedstawienie założeń systemowych oraz mechanizmów działania ZSK. Dzięki udziałowi
w szkoleniu uczestnicy poznają charakterystykę ZSK, kluczowych "aktorów” procesu, mechanizmy jego wdrażania i wynikające z tego korzyści. Uczestnikom zapewniamy zaświadczenie o uczestnictwie oraz pełne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu. 

Formularz rejestracyjny (online).

PROGRAM SEMINARIUM

30.09. 2019

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników/uczestniczek

9:00 – 11:30

Od kompetencji do kwalifikacji

Słownik pojęć Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Kwalifikacje i ich rodzaje

Czym jest ZSK? Podstawowe założenia systemu

101:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 13:15

Metody walidacji jako źródło inspiracji w pracy działów HR

Sposoby weryfikacji kompetencji pracowniczych

Metody i narzędzia walidacji

13:15 – 13:30

Przerwa kawowa

13:30 – 15:00

Narzędzia i korzyści ZSK

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Polska Rama Kwalifikacji zastosowanie i funkcjonalności

Dobre praktyki  i mapowanie korzyści

15:00 – 15:30

Obiad

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Katarzyna Zabratańska, tel.: 573 444 575

Rafał Flaga, tel. 573 444 574.

Opcje strony

do góry