Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Warsztaty dla nauczycieli z placówek oświatowych należących do Miejskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Dominikańska 5, Centrala w Lublinie we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, organizuje dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i specjalistów wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach wspierania przedszkoli, szkół i ośrodków funkcjonujących na terenie miasta Lublin i realizujących Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

Osoby zainteresowane szkoleniami i pragnące otrzymać zaświadczenie po ukończonych warsztatach powinny dokonać elektronicznej rejestracji uczestnictwa w szkoleniu do dnia poprzedzającego termin realizacji warsztatów.

Szczegółową tematykę oraz miejsce i czas proponowanych szkoleń przedstawia poniższy harmonogram.

Lp.

Tematyka szkolenia /nr szkolenia/ prowadzący

Data/miejsce szkolenia/

prowadzący

Adresat szkolenia

1.

"Przykłady rozwiązań  organizacyjno-metodycznych lekcji wychowania fizycznego   w szkole podstawowej w zakresie kształcenia uczniów  z edukacji zdrowotnej".

Nr szkolenia 653

Prowadzący szkolenie;  konsultant LSCDN Piotr Szymański

11.06.2019 r.      godz. 12.00 – 16.15 CentralaLSCDN             
ul. Dominikańska 5, Lublin

 

Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych.

2.

"Przykłady rozwiązań  organizacyjno-metodycznych lekcji wychowania fizycznego    w szkołach ponadpodstawowych w zakresie kształcenia uczniów z edukacji zdrowotnej".

Nr szkolenia 654

Prowadzący szkolenie;  konsultant LSCDN Piotr Szymański

13.06.2019 r.      godz. 12.00–16.15 Centrala LSCDN             

ul. Dominikańska 5, Lublin

 

Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych.

3.

"Zabawy wpływające na rozwój relacji    w grupie – przykłady ćwiczeń na konstruktywne radzenie sobie z emocjami".

Nr szkolenia  655

Prowadzący szkolenie;  konsultant LSCDN Marek Toś

13.06.2019 r.
godz. 12.00–16.15 Centrala LSCDN             
ul. Dominikańska 5, Lublin

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. 

4.

"Jak ośmielić bardzo nieśmiałe dzieci, zabawy integrujące grupę".

Nr szkolenia 656

Prowadzący szkolenie;  konsultant LSCDN Marek Toś

14.06.2019 r.      godz. 09.00–13.15 Centrala LSCDN
ul. Dominikańska 5, Lublin

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. 

Opcje strony

do góry