Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli "Wybrane formy turystyki na zajęciach wychowania fizycznego - turystyka piesza”

LSCDN w dniach 29-30 marca br. organizuje dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji szkolenie z zakresu organizacji zajęć do wyboru w formie turystyki pieszej ukierunkowanej na sprawność morfo-funkcjonalną, jak i walory krajoznawcze i przyrodnicze.

Zainteresowane osoby proszone są o obowiązkowe potwierdzenie chęci uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail pszymanski@lscdn.pl podając swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz nr szkolenia (465) do 25 marca br.

Rejestracja elektroniczna na szkolenie nr 465.
Zakwalifikowany uczestnik szkolenia  dokonuje wpłaty 10 PLN
na konto: Lublin PKO BP 10 1020 3147 0000 8802 0129 7050
oraz samodzielnie pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i biletów.

Szczegółowe dane dotyczące miejsca zbiórki i noclegu grupy będą przekazane uczestnikom po rejestracji grupy
drogą e-mail. 

Harmonogram szkolenia wyjazdowego do Nałęczowa i Kazimierza:

Lp.

Data, miejsce zajęć.

Czas zajęć, liczba  godzin

Rodzaj aktywności

1.

29.03.2019

Nałęczów.

15.00–19.00
5 godzin.

Organizacja turystyki pieszej w szkole.  Piesza wycieczka o charakterze sprawnościowo-wydolnościowym. Metody pomiaru wybranych parametrów sprawności morfo-funkcjonalnej.

2.

30.03.2019

Kazimierz–Mięćmierz– Janowiec– Kazimierz.

8.00– 16.30

10 godzin.

Organizacja turystyki pieszej w szkole. Rajd pieszy, organizacja zwiedzania miasta, walory krajoznawcze i przyrodnicze obszarów naturalnych. Organizacja grupy i przemarsz w terenie zabudowanym, leśnym znakowanym i nieznakowanym. Przeprawy promowe. Bezpieczeństwo w trakcie wycieczki i rajdów. Podstawowy sprzęt i akcesoria wędrowca.

Przybliżony koszt dodatkowych opłat:

Lp.

 

Przybliżona kwota

1.

Nocleg

50–60 PLN

2.

Bilety wstępu /prom

20-30 PLN

Zaprasza: Piotr Szymański,
konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego
tel. 606 428 892, pszymanski@lscdn.pl

Opcje strony

do góry