Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

"Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego" - warsztaty dla nauczycieli

25 - 26 marca 2019 r. w Centrali LSCDN ul. Dominikańska 5 w Lublinie w godz.15.00 -19.00 odbędzie się 10-godzinne szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji, dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem na lekcjach wychowania fizycznego.

Indywidualizacja procesu dydaktycznego to zadanie każdego nauczyciela wynikające z potrzeb współczesnych uczniów i obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Konieczność realizacji takich poczynań szczególnie zauważalna jest na lekcjach wychowania fizycznego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom dotyczącym indywidualizacji toku lekcyjnego wychowania fizycznego oraz spełniając Państwa oczekiwania dotyczące sposobów jego wdrażania i organizacji, LSCDN proponuje warsztaty dla nauczycieli "Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego”. 

W warsztatach ujęte zostaną treści dotyczące indywidualizacji procesu kształcenia  w świetle obowiązujących aktów prawnych, podstawowych zadań lekcji oraz zasad pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia dydaktycznego. Przedstawione zostaną także zagadnienia dotyczące  dostosowania zadań, form i metod pracy w kształtowaniu sprawności, zdobywaniu wiedzy i osiąganiu umiejętności ruchowych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.

Chętnych do udziału w szkoleniu nauczycieli prosimy o elektroniczną rejestrację na stronie www.lscdn.pl
nr szkolenia 464.

Wpłatę 10,00  PLN należy dokonać do 20.03.2019 r. na konto: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli PKO BP  10 1020 3147 0000 8802 0129 7050.   

W celu ułatwienia procesu  rekrutacji proszę o potwierdzenie uczestnictwa  w warsztatach na adres pszymanski@lscdn.pl podając swoje imię i nazwisko oraz nr szkolenia - 464 i miejsce szkolenia - Lublin. Przy wpłacie za szkolenie należy podać nazwę i numer kursu oraz nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach.

Zapraszam na kurs
kierownik szkolenia – Piotr Szymański

Opcje strony

do góry