Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

XXIV Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego "Teachers for Teachers - Practitioners' Forum"

30 marca 2019 r. (sobota) w godz.10.00 – 14.30 w szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Krasińskiego 7 w Lublinie (dawniej Gimnazjum nr 7) odbędzie się XXIV Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego "Teachers for Teachers - Practitioners' Forum".

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego oraz innych języków obcych ze wszystkich typów szkół do zgłaszania swoich wystąpień.

Tematem 30-minutowych prezentacji mogą być przykłady dobrej praktyki: ciekawe pomysły na przeprowadzenie lekcji, sposoby pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi lub mającymi problemy z nauką, relacje z realizacji projektów międzynarodowych, konkursów językowych, przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu maturalnego, realizacja procesu dydaktycznego w świetle nowej podstawy programowej, ocenianie kształtujące, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub inne wydarzenia z życia szkolnego.
Język prezentacji do wyboru: polski lub angielski.

Materiały z prezentacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Osoby chętne do przedstawienia prezentacji proszone są o zgłaszanie tematów drogą mailową (mtetiurka@lscdn.pl) do 1 marca 2019. Pozostałych Państwa serdecznie zapraszam jako widzów.

Udział w Forum jest nieodpłatny. Prosimy o zarejestrowanie się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do dnia 22 marca 2019. Rejestracja jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w Forum.

Rejestracja na Forum w systemie elektronicznym LSCDN szkolenie nr 605.

Fotorelacje i materiały z poprzednich spotkań można znaleźć na stronie internetowej LSCDN.

Do udziału w Forum nauczycieli języka angielskiego zaprasza: 

Małgorzata Tetiurka,
specjalista ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej języków obcych
i języków mniejszości narodowych

Opcje strony

do góry