Centrum LSCDN

Karty zgłoszenia na szkolenia

Data publikacji: 22.08.2019
Autor: Jerzy Łukaszewicz

Na szkolenia dla klienta indywidualnego należy zgłaszać się wyłącznie poprzez nasz portal internetowy, rejestrując się w systemie na stronie www.lscdn.pl (wymagane jest funkcjonujące konto e-mail).

Na kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oraz na szkolenia rad pedagogicznych należy przesłać faxem odpowiednie dokumenty (deklaracja – wzór nr 1, karta zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej / zespołu nauczycielskiego – wzór nr 2) lub dostarczyć je pod wskazany poniżej adres, zależnie od miejsca szkolenia:

 • Lublin
     ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
     tel. 81 53 292 41, 81 53 225 60, fax 81 53 446 34
 • Biała Podlaska
     ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
     tel./fax 83 343 42 60, tel. 83 342 50 91
 • Chełm
     ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
     tel./fax 82 56 420 42
 • Zamość
     ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
     tel./fax 84 63 930 20, 84 535 92 04

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry