Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/oferta/diagnoza/9285,Diagnoza-potrzeb-klienta-LSCDN.html
2019-07-21, 15:34

Diagnoza potrzeb klienta LSCDN

Zapraszamy do wypełnienia ankiet diagnostycznych online, badających Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.

Linki do ankiet:

  • Ankieta diagnostyczna nr 1 dla dyrektorów szkół/placówek - link do ankiety
  • Ankieta diagnostyczna nr 2 dla nauczycieli - link do ankiety
  • Potrzeby doskonalenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej - link do ankiety 

Pozyskane od Państwa dane pomogą nam w opracowaniu trafnej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019.

Dziękujemy za udział w naszym badaniu ankietowym!

Andrzej Zieliński
dyrektor LSCDN

Opcje strony