Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie pracy szkoły/placówki za I półrocze roku szkolnego

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów szkół i placówek na szkolenie: "Podsumowanie pracy szkoły/placówki za I półrocze roku szkolnego."

Program:

  1. Prawne aspekty podsumowania półrocznej pracy szkoły.
  2. Ogólne zasady klasyfikacji śródrocznej.
  3. Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
  4. Ocena efektów działalności szkoły dokonana przez dyrektora.
  5. Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacja o działalności szkoły.
  6. Zebranie rady pedagogicznej na temat podsumowania pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 20202/2021.

Webinarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania on-line zostaną wysłane przez prowadzącego  na 24 godziny przed rozpoczęciem webinarium na e-mail podany w profilu użytkownika w systemie LSCDN.

Szkolenie jest bezpłatne.

Terminy i rejestracja - https://www.lscdn.pl/pl/kursy/542k6837,Podsumowanie-pracy-szkolyplacowki-za-I-polrocze-roku-szkolnego-20202021.html

Zapraszam

Piotr Zdrojko - konsultant LSCDN

Opcje strony

do góry