Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Sieci współpracy i samokształcenia - wychowanie i profilaktyka

Serdecznie zapraszam wychowawców klas, wychowawców świetlic szkolnych, pedagogów, psychologów i innych zainteresowanych nauczycieli do uczestnictwa w bieżącym roku szkolnym w dwóch sieciach współpracy i samokształcenia.

Celem funkcjonowania sieci jest:

  • wspólne rozwiązywanie problemów,
  • dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami,
  • analiza „dobrych praktyk” – rozwiązań, które zostały już wdrożone, sprawdzone i przynoszą stosującej je szkole wymierne korzyści, a są możliwe do zastosowania w innych placówkach.

Udział w sieciach jest nieodpłatny.

Członkowie sieci  będą pracowali pod kierunkiem koordynatora.

W każdym miesiącu roku szkolnego,  uczestnicy sieci będą  spotykali się za pomocą komunikacji  zdalnej  jeden raz.

 Każdej z sieci zostaje przypisany jeden temat do rozważań.

W tym roku szkolnym będą to następujące tematy:

1. Realizacja profilaktyki w szkole opartej na naukowych podstawach.

2. Wychowywanie uczniów do wartości .

Członkowie sieci na koniec roku szkolnego otrzymają certyfikaty.

Zapisy  drogą e-mailową na adres: jciepalowicz@lscdn.pl

Bliższych informacji udzielam pod nr tel. 507573633

Zapraszam:

Koordynator sieci – Jan Ciepałowicz

Opcje strony

do góry