Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

„Matematyka wokół nas” - projekt edukacyjny

Szanowni Państwo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Matematyka wokół nas”, który skierowany jest do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

Projekt został opracowany w ramach sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział Chełm.

Nadrzędnym celem projektu jest podjęcie ukierunkowanych działań służących kształtowaniu kompetencji matematycznych uczniów klas młodszych oraz ukazanie matematyki jako nauki mającej praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.

Realizacja projektu powinna wspierać kształtowanie jednej z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – „sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego”.

Nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu prosimy o wypełnienie karty uczestnika projektu i przesłanie jej drogą elektroniczną do dn. 15.10.2020 r. na adres e-mail: bgoszczynska@lscdn.pl lub tradycyjną na adres: LSCDN Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm, z dopiskiem: „Matematyka wokół nas”, bądź złożenie w sekretariacie Oddziału, ul. Waśniewskiego 17.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu, po tym fakcie  realizatorzy otrzymają stosowne deklaracje odnośnie ochrony danych osobowych.

Życzę nowych inspiracji i satysfakcji z podejmowanych działań:

Koordynator sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 Bożena Goszczyńska

Szczegóły i karta zgłoszenia  w załączniku.

 

Opcje strony

do góry