Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego

Zapraszam Państwa na kurs z Oferty LSCDN nr 505 „Zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego” w wymiarze 12 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczną się 05 marca o godzinie 14.30 w LSCDN Oddział w Chełmie.

Program szkolenia:

  • Podstawy formalno-prawne pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
  • Współpraca z nauczycielem podczas tworzenia planu rozwoju zawodowego.
  • Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych i opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Planowanie lekcji otwartych i obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę i nauczyciela kontraktowego.
  • Udzielanie informacji zwrotnych.
  • Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Prowadzący zajęcia:

Teresa Kozioł – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych i rozwoju zawodowego.

Piotr Zdrojko – konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej.

 

Przypominam, że w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego  nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:

a) opieki nad nauczycielami stażystami,

b) opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Obowiązują wcześniejsze zapisy w formie elektronicznej na stronie:

https://www.lscdn.pl/pl/kursy/531k6262,Zadania-opiekuna-stazu-nauczyciela-stazysty-i-nauczyciela-kontraktowego.html

 

Zapraszam

Kierownik szkolenia

Teresa Kozioł

 

 

 

Opcje strony

do góry