Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Jubileuszowa XXV edycja Lubelskiego Forum Nauczycieli Języka Angielskiego 'Teachers for Teachers - Practitioners' Forum'

21 marca 2020 r. (sobota) w godz.10.00 – 14.30 w szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Krasińskiego 7 w Lublinie (dawniej Gimnazjum nr 7) odbędzie się jubileuszowe XXV Lubelskie Forum Nauczycieli Języka Angielskiego 'Teachers for Teachers - Practitioners' Forum'.

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego oraz innych języków obcych ze wszystkich typów szkół do zgłaszania swoich wystąpień.

Tematem 20-minutowych prezentacji mogą być przykłady dobrej praktyki:

  • ciekawe pomysły na przeprowadzenie lekcji,
  • sposoby pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi lub mającymi problemy z nauką,
  • relacje z realizacji projektów międzynarodowych, konkursów językowych,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu maturalnego,
  • realizacja procesu dydaktycznego w świetle nowej podstawy programowej,
  • ocenianie kształtujące,
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
  • lub inne sprawy dotyczące życia szkolnego.

Język prezentacji do wyboru: polski lub angielski.

Materiały z prezentacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Osoby chętne do przedstawienia prezentacji proszone są o zgłaszanie tematów drogą mailową (mtetiurka@lscdn.pl) do 28 lutego 2020.

Pozostałych Państwa serdecznie zapraszam jako widzów.

Udział w Forum jest nieodpłatny. Prosimy o zarejestrowanie się na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do 17 marca br. Rejestracja jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie
w Forum.

Rejestracja elektroniczna na szkolenie nr 587.

Link do galerii zdjęć z XX Forum Nauczycieli Języka Angielskiego.

Na Forum zaprasza: Małgorzata Tetiurka,
specjalistka ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych

Opcje strony

do góry