Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Matematyka wokół nas

Szanowni Państwo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Matematyka wokół nas”, który skierowany jest do uczniów klas I-III. Projekt został opracowany w ramach sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział Chełm.

Nadrzędnym celem projektu jest podjęcie ukierunkowanych działań służących kształtowaniu kompetencji matematycznych uczniów klas młodszych oraz ukazanie matematyki jako nauki mającej praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym. Realizacja projektu powinna wspierać kształtowanie jednej z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – „sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego”.

Tematyka projektu jest spójna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 – „kształtowanie kompetencji matematycznych uczniów”.

Ważnym aspektem jest wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wymianę doświadczeń, prezentację różnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych przez realizatorów projektu podczas Forum Wymiany Doświadczeń w czerwcu 2020 r.

Nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu prosimy o wypełnienie karty uczestnika projektu i przesłanie jej drogą elektroniczną do dn. 10.02.2020 r. na adres e-mail: elipska@lscdn.pl lub tradycyjną pocztą na adres: LSCDN Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm, z dopiskiem: „Matematyka wokół nas”, bądź złożenie w sekretariacie Centrum, ul. Waśniewskiego 17.

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z rozpoczęciem realizacji projektu, w następnej kolejności realizatorzy otrzymają stosowne deklaracje odnośnie ochrony danych osobowych.

 

Życzę nowych inspiracji i satysfakcji z podejmowanych działań:

Koordynator sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  - Ewa Lipska

 

Opcje strony

do góry