Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Kurs nr 503 „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”

Ze względu na duże zainteresowanie kursami związanymi z rozwojem zawodowym, osoby zarejestrowane są dzielone na kilka grup szkoleniowych.

Do grupy A kursu „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” zostały zapisane osoby, które rejestrowały się we wrześniu i pierwszej połowie października. Osoby te otrzymały drogą pocztową stosowne zaproszenia na zajęcia, które rozpoczynają się 28 listopada (czwartek) o godzinie 15.00 w LSCDN Oddział w Chełmie.

Do grupy B zostały zapisane osoby, które rejestrowały się w drugiej połowie października i w listopadzie. Zajęcia w tej grupie rozpoczną się 13.02.2020 roku. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc:
https://www.lscdn.pl/pl/kursy/531k6260,Rozwoj-i-awans-zawodowy-nauczyciela-kontraktowego.html

Konsultant LSCDN Teresa Kozioł

Opcje strony

do góry