Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja i warsztaty "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej"

Zapraszamy pedagogogów, psychologów, logopedów, wychowawców nauczycieli ze wszystkich poziomów edukacji, którzy w swojej pracy zawodowej poszukują efektywnych rozwiązań w komunikacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na bezpłatną konferencję i warsztaty, które odbędą się 27 listopada 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie, w godz 9.00 - 16.15.

Organizatorami konferencji i warsztatów są Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Konferencja pod honorowym patronatem Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

    

II ogólnopolska konferencja  "Współpraca zespołu nauczycieli i specjalistów w organizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej" (wraz z warsztatami). 
27 listopada 2019 r. Lubelskie Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie,  (w godz. 9.00 - 16.15).  

Elektroniczna rejestracja na konferencję w systemie obsługi szkoleń LSCDN szkolenie nr 550 (należy mieć założone konto w systemie LSCDN).

Program konferencji:

9.30 – 10.00 Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Trudności w komunikowaniu się nauczycieli i specjalistów z dziećmi z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy.

10.00 – 10.30 Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL - Asystent ucznia - analiza doświadczeń polskich i zagranicznych.

10.30 – 11.00 Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS – Specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy. Problemy diagnozy różnicowej.

11.00 – 11. 30 Dr Justyna Leszka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w edukacji włączającej.

Przerwa kawowa

12.00 – 12.20 Dr Kamil Kuracki – Akademia Pedagogiki Specjalnej – Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a trudności w zakresie czytania i pisania.

12.20 – 12.40 Mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk –  Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach -Wyrażenia metaforyczne a kompetencja językowa osób z uszkodzonym słuchem.

12.40 – 13.00 Dr Renata Kołodziejczyk - KUL JP II - Współpraca nauczycieli z logopedą w obliczu zaburzeń mowy u ucznia.

13.00 – 13.20 Mgr Agnieszka Dziedzic- KUL JP II – Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu z zastosowaniem elementów metody werbo-tonalnej.

13.20 – 13.40 Mgr Adrianna Urban-Madziar – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Słyszeć, słuchać, rozumieć. O wpływie przetwarzania słuchowego na sukcesy komunikacyjne i językowe.

13.40 – 14.00 Dr Aleksandra Borowicz – KUL JP II - Współpraca czy partnerstwo? Rodzice i nauczyciele dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

14.00 – 14.25 przerwa kawowa

14.35 – 15.30 pierwsza sesja warsztatowa

15.30 – 16.15 druga sesja warsztatowa

Dr Renata Kołodziejczyk, dr Aleksandra Borowicz – Wykorzystanie metody fonogestów w pracy z dzieckiem niesłyszącym w edukacji włączającej.

Mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek – Ćwiczenia logopedyczne mogą smakować.

Mgr Agnieszka Dziedzic – Dziecko z zaburzeniem przetwarzania słuchowego. Diagnoza i terapia.

Osoba do kontaktu: dr Dariusz Kiszczak, e-mail: dkiszczak@lscdn.pl

Opcje strony

do góry