Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Kurs przygotowujący realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged”

Szanowni Państwo - ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący realizatorów programu „UNPLUGGED” do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą klas VI - VIII szkół podstawowych.

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat i ich rodziców.

Program szkolenia:

  • Prezentacja treści i metodologia programu (metody aktywne).
  • Zapoznanie uczestników ze scenariuszem zajęć z uczniami (metody aktywne).
  • Rola rodziców w realizacji programu Unplugged.
  • Budowanie klimatu grupowego, trening w prowadzeniu zajęć grupowych z uczniami.
  • Umiejętności życiowe wspierające profilaktykę uzależnień – ćwiczenia.
  • Identyfikacja szans i zysków z realizacji programu Unplugged.
  • Uwagi dydaktyczne dla realizatorów programu i ewaluacja szkolenia.

Zadania uczestników:

Z poszczególnych szkół może  zgłosić się  na szkolenie maksymalnie 3-osobowy zespół, (np. 3 wychowawców w klasach VI-VIII, lub 2 wychowawców w wymienionych klasach i pedagog lub psycholog). 

Uczestnicy szkolenia zobowiążą się do realizacji programu przynajmniej w 2 klasach w okresie do końca czerwca 2020 roku w formie: 12 lekcji dla każdej klasy i 3 spotkania dla rodziców.

Liczba wszystkich uczestników kursu wynosi 18 osób.

Organizatorzy zapewniają komplet materiałów w formie elektronicznej do realizacji programu dla każdej szkoły przystępującej do programu:

  • podręcznik dla nauczyciela (scenariusz 12 lekcji),
  • zeszyty ćwiczeń dla uczniów,
  • przewodnik do spotkania z rodzicami.

Liczba godzin: 36 (6 spotkań).

Koszt kursu 10 zł.

Termin rejestracji elektronicznej - szkolenie nr 536 https://www.lscdn.pl/pl/kursy/528k6366,Kurs-przygotowujacy-realizatorow-rekomendowanego-programu-profilaktycznego-quotU.html upływa 30 września  2019r.

Nauczyciele, którzy terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowani drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie. Osoby  zakwalifikowane na kurs w przypadku rezygnacji proszone są o pilne poinformowanie o tym organizatora.

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  pierwsza połowa października 2019 r.

Zajęcia prowadzi trener programu profilaktycznego  „Unplugged” – Jan Ciepałowicz.

Dodatkowych informacji udziela kierownik kursu Jan Ciepałowicz, tel. 507573633

Opcje strony

do góry