Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencje informacyjno-metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego. "Wdrażanie nowej podstawy programowej na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych"

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych na bezpłatne konferencje informacyjno-metodyczne "Wdrażanie nowej podstawy programowej na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych".

Tematyka konferencji dotyczyć będzie  następujących  zagadnień:

  • Zmiany systemowe ustroju szkolnego.
  • Priorytety polityki oświatowej państwa.
  • Cele współczesnego wychowania fizycznego i potrzeby rozwojowe, zdrowotne oraz ruchowe młodzieży szkolnej.
  • Struktura i treści nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych.
  • Zasady organizacji i planowania zajęć wychowania fizycznego w szkole.
  • Obszary oceniania  uczniów z wychowania fizycznego.
  • Monitorowanie rozwoju, sprawności i aktywności uczniów.
  • Indywidualizacja pracy z uczniami na zajęciach wychowania fizycznego.
  • Warunki zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

Uczestnicy konferencji zobowiązani  są do rejestracji swojego udziału na stronie www.lscdn.pl wskazując nr szkolenia 519 oraz planowane miejsce spotkania. Osoby zarejestrowane  w systemie otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w formie szkoleniowej.

Szczegółowy terminarz konferencji:

Lp.

Miejsce konferencji

Data/godzina

Prowadzący

 Liczba godzin

1.

LSCDN O/w Zamościu

ul. Sienkiewicza 5

22-400 Zamość

23.09.2019 r.

godz.

15.00 - 18.15

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

2.

LSCDN O/w Chełmie

ul. Waśniewskiego 17

22-100 Chełm

24.09.2019 r.

godz.

15.0 - 18.15

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

3.

LSCDN O/w Białej Podlaskiej

ul. Kolejowa 8

21 – 500 Biała Podlaska

25.09.2019 r.

godz.

15.00 - 18.15

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

4.

Centrala LSCDN

ul. Dominikańska 5

20 -111 Lublin

26.09.2019 r.

godz.

15.00 - 18.15

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konferencje zaprasza Kierownik szkolenia
  Piotr Szymański 

Opcje strony

do góry