Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Oddział LSCDN w Chełmie zaprasza nauczycieli języka polskiego na kurs doskonalący "Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej". Pierwsze spotkanie - 9 maja 2019 roku o godz. 15,00 w sali Oddziału (ul. Waśniewskiego 17).

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Program:

  • Retoryka w podstawie programowej języka polskiego szkoły podstawowej.
  • Wprowadzanie elementów retorycznych w kl. IV – VIII.
  • Etapy tworzenia tekstu retorycznego – wyszukiwanie tematu, układ tekstu, porządkowanie argumentów, wnioski.
  • Etapy pracy oratorskiej ucznia a sposób wygłaszania tekstu retorycznego.
  • Analiza uczniowskich tekstów retorycznych.
  • Kształtowanie umiejętności dyskutowania.

Cena - 10 zł.

Zgłoszenia - do 30 kwietnia 2019 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są  o przesłanie karty zgłoszenia faksem (82 564 20 42) bądź  listownie (adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Chełm, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm) lub zarejestrowanie się drogą elektroniczną w systemie obsługi szkoleń LSCDN  SZKOLENIE 415 https://www.lscdn.pl/pl/kursy/500k5772,Elementy-retoryki-na-lekcjach-jezyka-polskiego-w-szkole-podstawowej.html  (należy mieć założone konto).

Zapraszam - Beata Patkowska

 

 

Opcje strony

do góry