Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

OK zeszyt w pracy nauczyciela humanisty

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie serdecznie zaprasza nauczycieli humanistów na kurs doskonalący "OK zeszyt w pracy nauczyciela humanisty".

Kurs jest odpowiedzią na ciągłe poszukiwanie przez nauczycieli skutecznych i aktywnych metod nauczania, pobudzających kreatywność ucznia i wspierających proces uczenia się.

Organizacja szkolenia:

  • Liczba godzin: 10.
  • Odpłatność: 10 zł.
  • Miejsce szkolenia: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego  17.

Planowane terminy:

  • spotkanie I: 13 marca 2019 r. (środa), godz. 15.00.
  • spotkanie II: 20 marca 2019 r. (środa), godz. 15.00.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w szkoleniu, a nie zgłosiły jeszcze swego uczestnictwa  proszone są  o przesłanie karty zgłoszenia faksem (82 5642042) bądź  listownie (adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli O/Chełm, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm) lub zarejestrowanie się drogą elektroniczną w systemie obsługi szkoleń LSCDN  SZKOLENIE 424  https://www.lscdn.pl/pl/kursy/500k5781,OK-zeszyt-w-pracy-nauczyciela-humanisty.html (należy mieć założone konto).

O zakwalifikowaniu do grupy osoby zainteresowane zostaną powiadomione odrębnym e-mailem.

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. opłaty za kurs można dokonać wyłącznie za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy LSCDN Oddział Chełm: PKO BP 33 1020 3147 0000 8102 0129 7076

 Szczegółowych informacji udziela:

 Beata Łukaszewska-Breś

bbres@lscdn.pl

Opcje strony

do góry