Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozwiązywanie konfliktów w szkole - są jeszcze wolne miejsca.

Uprzejmie informuję, że w styczniu 2019 r. rozpoczną się zajęcia w ramach kursu doskonalącego: „Rozwiązywanie konfliktów w szkole". Zostały ostatnie wolne miejsca. Zainteresowanych nauczycieli prosi się o niezwłoczne zgłaszanie swojego uczestnictwa i wnoszenie opłaty w kwocie 10 zł. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Program:

  • Analiza sytuacji konfliktowych występujących w szkole.
  • Różnorodne podejścia do rozwiązywania konfliktów.
  • Rozwiązywanie konfliktów metodą wspólnej sprawy K. Rigbiego.
  • Inwazyjne i nieinwazyjne komunikowanie się wg B. Rosenberga.
  • Rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji i negocjacji.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są  o przesłanie karty zgłoszenia faksem (82 5642042) bądź  listownie (adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli O/Chełm, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm) lub zarejestrowanie się drogą elektroniczną w systemie obsługi szkoleń LSCDN,  SZKOLENIE 485 https://www.lscdn.pl/pl/kursy/505k5726,Sposoby-rozwiazywania-konfliktow-w-szkole.html

 

Informuję, że opłaty za kurs można dokonać wyłącznie za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy LSCDN Oddział Chełm: PKO BP 33 1020 3147 0000 8102 0129 7076

 

Kierownik kursu: Jan Ciepałowicz

Kontakt: tel. 507573633, e- mail: ciepalowicz@interia.pl

Opcje strony

do góry