Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Lektury szkolne – metody i techniki pracy

Szanowni Państwo Poloniści - zapraszam Państwa do udziału w kursie doskonalącym "Lektury szkolne – metody i techniki pracy", który będzie realizowany w Oddziale LSCDN w Chełmie na początku lutego 2019 r.

Program

  • Kanon lektur w podstawie programowej języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
  • Plakat i projekt edukacyjny w pracy z lekturą.
  • Metody alternatywne inspirowane tekstem literackim.
  • Techniki wizualizacji myśli w kontekście realizacji założeń podstawy programowej języka polskiego.
  • Zasady tworzenia notatek wizualnych.
  • Przykłady sketchnotingu i mind mappingu na lekcjach języka polskiego.
  • Lektury rekomendowane jako sposób wzbogacania aktywności czytelniczej uczniów.

Zgłoszenia do 15 stycznia 2019 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są  o przesłanie karty zgłoszenia faksem (82 5642042) bądź  listownie (adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli O/Chełm, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm) lub zarejestrowanie się drogą elektroniczną w systemie obsługi szkoleń LSCDN  SZKOLENIE 414 https://www.lscdn.pl/pl/kursy/500k5771,Lektury-szkolne-metody-i-techniki-pracy.html

Zapraszam:

Beata Patkowska - konsultant LSCDN

 

Opcje strony

do góry