Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - warsztaty

Szanowni Państwo Poloniści- związku z koniecznością przygotowania uczniów do nowego egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do udziału w III edycji 12- godzinnych warsztatów Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Uczestnicy warsztatów bezpłatnie otrzymają, niezbędny dla nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, materiał   edukacyjny MEN i ORE pt.: „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela”. Poza Podstawą Programową Języka Polskiego i komentarzem do niej, znajdziecie w nim Państwo opis egzaminu ósmoklasisty i – przede wszystkim - kryteria oceniania zadań otwartych w ogóle, także krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi,  które mają stanowić 70 % zadań egzaminacyjnych w ogóle, a tym samym umiejętność ich rozwiazywania będzie decydująca jako kryterium naboru do wymarzonej przez ucznia szkoły. W Vademecum znajdą się też przykłady realizacji retoryki na lekcjach języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem argumentowania jako umiejętności uzasadniania słuszności postawionej tezy oraz odróżniania przykładu od argumentu. Vademecum zawiera też rozdział poświęcony streszczeniu jako ważnej formie wypowiedzi pisemnej ucznia.

Oferta Edukacyjna LSCDN - szkolenie nr 413 https://www.lscdn.pl/pl/kursy/500k5770,Egzamin-osmoklasisty-z-jezyka-polskiego.html

Koszt udziału w szkoleniu to 10 zł wpłacone na konto bankowe Oddziału: Bank PKO BP  33 1020 3147 0000 8102 0129 7076 

Przewidywany termin zajęć to II polowa stycznia 2019 r.

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach i  dokonają wpłaty 10 zł, zostaną powiadomione o rozpoczęciu zajęć.

Serdecznie zapraszam

Nauczyciel konsultant LSCDN Beata Patkowska

W załącznikach prezentujemy również nowości wydawnicze przydatne w pracy nauczyciela polonisty przygotowującego uczniów do egzaminu , które sa dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie. Zapraszamy do lektury.

Opcje strony

do góry