Centrum LSCDN

Biała Podlaska

ZAPISY - Oddział Biała Podlaska

Aktualny Harmonogram szkoleń marzec-kwiecień 2019
klikając na nr szkolenia (należy mieć założone konto).

Konto bankowe dla wpłat za szkolenia, wynajem sal w Białej Podlaskiej:

LSCDN O/Biała Podlaska
Bank PKO BP  55 1020 3147 0000 8102 0129 7068

Pozostałe szkolenia z naszej oferty - sprawdź

 

23.03.2019 r. Lekcje wychowawcze rozwijające kompetencje społeczne uczniów.   – 597

23.03.2019 r. Dokumentacja i egzamin nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.   – 500

27.03.2019 r. Batikowe pisanki.   – 410

28.03.2019 r. O patriotyzmie i polskich korzeniach w edukacji wczesnoszkolnej.   – 405

30.03.2019 r. Edukacja dwujęzyczna – zintegrowane kształcenie przedmiotowo - językowe: CLIL.   – 451

30.03.2019 r. Google Classroom w pracy nauczyciela.   – 461

03.04.2019 r. Wychowanie fizyczne w szkołach ponadpodstawowych – kierunki zmian w planowaniu, organizacji i realizacji zajęć.   – 626

04.04.2019 r. Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych na lekcjach jęz. obcych.   – 593

06.04.2019 r. Doradztwo zawodowe w szkole w oparciu o nowe przepisy prawa   – 520 

07.04.2019 r. Diagnoza i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  625

11.04.2019 r. Opracowywanie nowych lektur szkolnych metodą dialogową.   – 616

12.04.2019 r. Doświadczyć, znaczy umieć.   – 620

25.04.2019 r. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.   – 403

27.04.2019 r. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach języka obcego.   – 450

27.04.2019 r. Obserwacje i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.   – 445

29.04.2019 r. Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.   – 627

11.05.2019 r. Programy nauczania w kształceniu zawodowym.   – 622

11.05.2019 r. Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.   – 446

14.05.2019 r. Sposoby przezwyciężania i wyciszania agresji u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.   – 617

15.05.2019 r. Ćwiczenia i zabawy z piłkami dla uczniów szkoły podstawowej.   – 469

16.05.2019 r. Matematyka bez nudy, czyli rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I-III.   – 406

18.05.2019 r. Rola nauczyciela w świetle dziecięcych emocji.   – 402

21.05.2019 r. Samoocena a decyzje edukacyjno–zawodowe uczniów.   – 624

22.05.2019 r. Projekt w edukacji polonistycznej.   – 628

24.05.2019 r. Bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.   – 483

01.06.2019 r. Edukacja przez ruch - zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się.   – 401

03.06.2019 r. Strategie pracy z lekturą w szkole podstawowej.   – 619

04.06.2019 r. Gry i zabawy ruchowe w wychowaniu fizycznym i edukacji globalnej.  – 468

06.06.2019 r. Nowatorstwo i twórczość w edukacji wczesnoszkolnej.  – 618

07.06.2019 r. Uczeń ze SNOS na przedmiotach przyrodniczych.   – 621

08.06.2019 r. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.   – 508

08.06.2019 r. Nauka programowania dla najmłodszych - Baltie.   – 457

10.06.2019 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – od podstawy programowej do sukcesu na egzaminie.   – 623

Opcje strony

do góry