Centrum LSCDN

Biała Podlaska

Seminarium dla dyrektorów szkół/placówek "Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa"

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w godz 9.00 - 12.30 w LSCDN Odział Biała Podlaska, Kolejowa 8

Liczba godzin: 4

Cena: bezpłatne

Prowadzący:  Alicja Ciszek-Roskal zastępca dyrektora LSCDN

Cele:

 1. Przypomnienie zasad w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz oceny pracy po zakończeniu stażu.
 2. Przygotowanie do sporządzenia dokumentacji w zakresie oceny i awansu zawodowego.

Program:

I. Zasady oceny pracy nauczyciela wynikające z przepisów prawa

 • Okresowa ocena pracy
 • Terminy w procedurze oceny pracy
 • Obowiązki dyrektora i uprawnienia nauczyciela w procedurze oceny pracy
 • Odwołanie od oceny pracy – postępowanie nauczyciela, dyrektora i zespołu oceniającego

II. Awans zawodowy nauczyciela i ocena pracy po zakończeniu stażu

 • Rozpoczęcie stażu – warunki
 • Zadania dyrektora związane z otwarciem stażu i jego realizacją przez nauczyciela
 • Ocena pracy po zakończeniu stażu
 • Organizacja postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Przepisy przejściowe

III. Dokumentacja w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego

 • Konsultacje z innymi organami w toku oceny pracy
 • Karta oceny pracy
 • Odwołanie od oceny pracy
 • Zaświadczenie dla nauczycieli, którzy zakończyli staż
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Weryfikacja wniosku o podjęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów zainteresowanych szkoleniem do rejestrowania się w systemie nr szkolenia 217

lub zgłaszania telefonicznie 83 342 50 91 do dnia 21.05.2019 r.

Opcje strony

do góry