Centrum LSCDN

Biała Podlaska

Konferencja "Wychowanie fizyczne w szkołach ponadpodstawowych – kierunki zmian w planowaniu, organizacji i realizacji zajęć"

LSCDN w dniach od 1 do 4 kwietnia 2019 r. zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na bezpłatne konferencje dotyczące planowania, organizacji i realizacji zajęć wychowania fizycznego w nowym ustroju szkolnym.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zmiany systemowe ustroju szkolnego.
  • Potrzeby rozwojowe, sprawnościowe i zdrowotne młodzieży szkolnej.
  • Cele strategiczne i etapowe wychowania fizycznego.
  • Organizacja zajęć wychowania fizycznego.
  • Planowanie pracy w oparciu o nową podstawę programową wychowania fizycznego.
  • Obszary oceniania uczniów z wychowania fizycznego.
  • Monitorowanie rozwoju, sprawności i aktywności uczniów.
  • Indywidualizacja pracy z uczniami na zajęciach wychowania fizycznego.
  • Warunki zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

Uczestnicy konferencji są zobowiązani do rejestracji swojego udziału na stronie www.lscdn.pl szkolenie nr 615 oraz do wskazania planowanego miejsca spotkania. Osoby zarejestrowane w systemie otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w formie szkoleniowej.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz konferencji:

Lp.

Miejsce konferencji

Data/godzina

Prowadzący

 Liczba godzin

1.

LSCDN O/w Chełmie

ul. Waśniewskiego 17

22-100 Chełm

01.04.2019 r.

godz.

14.30 - 17.45

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

2.

LSCDN O/w Zamościu

ul. Sienkiewicza 5

22-400 Zamość

02.04.2019 r.

godz.

14.30 - 17.45

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

3.

LSCDN O/w Białej Podlaskiej

ul. Kolejowa 8

21–500 Biała Podlaska

03.04.2019 r.

godz.

14.30 - 17.45

Marek Toś

4 godz. dydaktyczne

4.

Centrala LSCDN

ul. Dominikańska 5

20 -111 Lublin

04.04.2019 r.

godz.

14.30 - 17.45

Piotr Szymański

4 godz. dydaktyczne

Na konferencję zapraszają nauczyciele-konsultanci LSCDN: Piotr Szymański i Marek Toś

Opcje strony

do góry