Centrum LSCDN

Oferta

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja

Zapraszamy
na szkolenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do korzystania z Oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021, która jest odpowiedzią na zgłoszone przez nauczycieli i kadrę kierowniczą potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem aktualnych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa i strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Lubelskiego.
Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego w ofercie edukacyjnej proponujemy w przeważającej części szkolenia w formie zdalnej (online).
Zaproponowane formy ukierunkowane są na wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, w pracy wychowawczej i opiekuńczej, indywidualizacji procesu kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych.

W trakcie roku szkolnego będziemy reagować na zachodzące zmiany w oświacie i odpowiadać na aktualne potrzeby edukacyjne poprzez stałe wzbogacanie oferty nowymi szkoleniami i projektami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych przez Państwa formach doskonalenia, a szkoły/placówki do uczestnictwa w programach kompleksowego wspomagania oraz rozwijania sieci współpracy szkół/placówek.

Opcje strony

do góry