Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Najbliższe szkolenia - zostały ostatnie wolne miejsca

Uprzejmie informuję, że w miesiącu listopadzie i grudniu 2018 r. w LSCDN Oddział w Chełmie (ul. Waśniewskiego 17) planowana jest realizacja dwóch szkoleń: "Nauczanie metodą projektów z wykorzystaniem TIK" i "Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego".

Nauczanie metodą projektów z wykorzystaniem TIK:

Zapisy do 16. 11. 2018r.

Program:

 • Określanie celów i planowanie zadań projektu edukacyjnego.
 •  Realizacja i monitorowanie zadań.
 •  Działania uczniów w projekcie edukacyjnym.
 •  Sposoby publicznej prezentacji.
 •  Projekt badawczy i projekt działania lokalnego.
 •  Moodle i metoda WebQuest w realizacji projektów edukacyjnych.
 •  Przykłady wykorzystania TIK w metodzie projektu.
 •  Ocenianie realizacji zadań i założonych celów.

16 godzin, 10 zł.                  SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

Zgłoszenia:

Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego:

Program:

 • Filozofia TOC w kształceniu umiejętności kluczowych.
 •  Nauka krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 •  Metody stymulacji kreatywności i myślenia twórczego.
 •  Narzędzia TOC: gałąź logiczna, chmurka i drzewo ambitnego celu.
 •  Rola teorii ograniczeń w doskonaleniu współpracy, komunikacji i samorozwoju.
 •  Kompetencje cyfrowe wspomagające narzędzia TOC.

16 godzin, 10 zł.       SZKOLENIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

Zgłoszenia:

Warsztaty prowadzi  Beata Wysokińska - konsltant LSCDN

Opcje strony

do góry