Centrum LSCDN

Misja i zadania

Data publikacji: 07.01.2008
Autor: Zofia Starownik

Jesteśmy wszechstronną, profesjonalną placówką świadczącą w sposób efektywny i użyteczny różnorodne usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Naszą misję realizujemy w szczególności poprzez:

  • Współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i organami prowadzącymi w zakresie opracowywania priorytetów w kształceniu ustawicznym nauczycieli oraz zarządzania oświatą.
  • Reagowanie na potrzeby środowiska oświatowego i koncentrowanie się na spełnianiu wymagań klienta placówki. 
  • Służenie radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów zawodowych nauczycieli oraz dbanie o rozwój partnerstwa z osobami i instytucjami współpracującymi z ośrodkiem.
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie założonych celów ośrodka.
  • Pobudzanie i wspieranie działań innowacyjnych w szkołach i placówkach służących osiągnięciu coraz wyższego poziomu jakości usług edukacyjnych. 
  • Rozwijanie umiejętności i postaw pracowników sprzyjających kreatywności oraz maksymalnemu wykorzystaniu tkwiącego w nas potencjału twórczego.
  • Właściwe i skuteczne promowanie ośrodka, prezentowanie naszego doświadczenia i dorobku oraz otwartości na zmianę służącą rozwojowi placówki.

Opcje strony

do góry