Centrum LSCDN

Akredytacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 26.09.2018
Autor: Andrzej Zieliński

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
placówka akredytowana

Decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty, na podstawie art. 184 ust. 1, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w związku z art. 320 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227 z 2003 r., poz. 2248, z późn. zm.) w związku z art. 365 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest placówką akredytowaną (WES.5470.1.20I8.BJ).

Opcje strony

do góry